ผลงานทั้งหมดในกลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีในการดูแลป้องกันและรักษา

ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
การพัฒนาห้องความดันลบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อใช้เป็นห้อง ICU ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากแผ่นกรองเส้นใยสมบัติพิเศษต้านเชื้อไวรัสและฝุ่น PM 2.5 (Development of Antiviral and Anti PM 2.5 Facial Mask from Fibrous Membrane)
การผลิตหน้ากากนวัตกรรมนาโนป้องกันโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
นวัตกรรมหน้ากากอนามัยนาโนป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบซักได้ (Washable innovative Nano masks for protecting new Corona Virus 2019 Infection)
การพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด N95 (The Development of N95 mask)
การพัฒนาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N 99 (N 99 respirator) เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การพัฒนาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อ
การพัฒนาและขยายผลงานวิจัยนวัตกรรม ‘MagikTuch’ สำหรับแปลงระบบลิฟต์ ทั่วไปให้เป็นระบบลิฟต์แบบไร้สัมผัส เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จากการใช้ลิฟต์ในที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้งานจำนวนมาก
เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายปอดผู้ป่วยโควิด-19
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR (qPCR) เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงโควิด-19 (การใส่หน้ากากอนามัย การรวมตัวในพื้นที่หนาแน่น และ การรักษาระยะห่าง)