ผลงานทั้งหมดในกลุ่มการวิจัยเพื่อประเมินและลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
การประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครบวงจรสู้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19